Tanúvallomás

A szabálysértési eljárásban a tényállás tanú vallomásával is bizonyítható. Tanúként az hallgatható meg, akinek a bizonyítandó tényről tudomása lehet.

Kulcsszavak: szabálysértés, szabálysértési hatóság, tanú, vallomás, bíróság, törvényszék, járási hivatal, kormányhivatal

Azok a személyek, akiknek a szabálysértési eljárás során bizonyítandó tényről tudomásuk lehet.

A szabálysértési hatóság vagy a bíróság idézésére meg kell jelenni, és vallomást kell tenni. Ha fennáll a tanúvallomástétel akadálya, erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a hatóságot vagy bíróságot.

A tanú idézésre köteles megjelenni és – ha nem áll fenn a tanúvallomás megtagadásának lehetősége, – vallomást tenni. Ha a tanú – jogosulatlanul – a vallomástételt megtagadja, akkor részére rendbírság szabható ki.

A szabálysértési hatóság vagy bíróság által kitűzött határnap.

A tanúnak nem áll fenn fizetési kötelezettsége.

A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság megtéríti. Erre a tanút meghallgatásának befejezésekor figyelmeztetni kell.

Szabálysértési hatóságok:

járásbíróság vagy törvényszék

Melyek a tanú vallomástételének akadályai?

Nem hallgatható meg tanúként:

 

Ki tagadhatja meg a vallomástételt?

A tanúvallomást megtagadhatja az, aki

Az utolsó pontban foglalt mentesség az alapjául szolgáló jogviszony megszűnése után is fennmarad.

 

Milyen speciális szabályok vonatkoznak a kiskorúak tanúkénti meghallgatására?

 

A tanú adatainak védelme

A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a tanú kérelmére vagy hivatalból elrendelheti, hogy a tanú személyes adatait az ügy irataitól elkülönítve, zártan kezeljék. A tanú zártan kezelt adatait csak a szabálysértési hatóságnak az ügyben eljáró tagja, az ügyész, illetve a bíró ismerheti meg.

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

NISZ ZRT.