MISKOLC - Szálláshelyek üzemeltetése, szálláshely-üzemeltetési bejelentéssel kapcsolatos eljárás

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben - az egyéb szálláshely kivételével -hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében a tűzvédelmi hatóság,építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (kivéve, ha a szálláshelyre hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt kiadtak).

Kulcsszavak: MISKOLC - Szálláshelyek üzemeltetése, szálláshely-üzemeltetési bejelentéssel kapcsolatos eljárás

Azok, akik Miskolc Megyei Jogú Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni.

A bejelentésre irányuló űrlap kitöltése és megküldése.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást haladéktalanul be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni.

Ügyintézési határidő: nyilvántartásba vétel 15 nap.

Papír alapon benyújtható űrlap

Adatváltozás bejelentése szálláshely v1.1

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatásáról v1.1

Jelentés a vendégforgalom összesített adatairól v1.1

Szálláshely megszűnésének bejelentése v1.1

Elektronikus űrlap

Adatváltozás bejelentése szálláshely v1.1

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatásáról v1.1

Jelentés a vendégforgalom összesített adatairól v1.1

Szálláshely megszűnésének bejelentése v1.1

 

Az eljárás illetékköteles, 3.000.-Ft összegű illetéket kell megfizetni.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett hatóság részére,ha annak feladat- és hatáskörét érinti. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni, melynek alapján a jegyző a szálláshelyet törli a nyilvántartásból.

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Miskolc Település