Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozók nyilvántartásából

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  2020. július 1-jei hatállyal a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 


A szolgáltatás során az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok alapján hatósági bizonyítvány állítható ki annak, aki egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, illetve folytatott, vagy annak igazolását kéri, hogy nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában.

Kulcsszavak: EVNY, hatósági bizonyítvány, hatósági bizonyítvány igénylése, hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról, egyéni vállalkozás, egyéni vállalkozásról hatósági bizonyítvány

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen időponttól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az egyéni vállalkozók egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait, továbbá a nyilvántartás vezetését támogató informatikai szakrendszer, valamint az egyéni vállalkozói bejelentések megtételére szolgáló informatikai szakrendszer működtetése is átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz!

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el!

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - nyilvántartási szám és adószám alapján történő - lekérdezésére továbbra is lehetőség van honlapunkon (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).


Hatósági bizonyítvány igényelhető:

A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!

A kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül, postai úton kerül továbbításra a kérelmező által megadott címre.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Járási (fővárosi kerületi) hivatal, Belügyminisztérium

Milyen adatokról kérhet hatósági bizonyítványt?

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásából igényelhető adatok köre:

 

FIGYELEM! Az egyéni vállalkozók nyilvántartásából NEM igényelhető adatok, tények:

Adó-, jövedelem és illetőségigazolások (adózási mód, jövedelem mértéke, adó megfizetésének ténye, köztartozás mentesség, nullás igazolás, foglalkoztatással összefüggő adatok, munkavégzés jellege, módja adatok stb.) hatósági bizonyítvány formájában történő kiállítására az adózási adat típusától függően kizárólag az állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) vagy az önkormányzati adóhatóság (pl. iparűzési adó ügyek) jogosult. Az elektronikus felületen benyújtott ilyen tartalmú kérelmek áttételre kerülnek ezen szervekhez. Ezért azt javasoljuk, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében az ilyen tartalmú kérelmét közvetlenül az igényelt adat tekintetében adatkezelőnek minősülő szervhez nyújtsa be.

Mennyi időre visszamenőleg kérhetők egyéni vállalkozói adatok?

A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat – a gazdasági forgalom biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából – az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.

Ebből következően lehetséges, hogy a kérelmező korábban már tevékenykedett egyéni vállalkozóként, amennyiben azonban az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése óta több mint tíz év eltelt, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepelhet.

Ezekben az esetekben a volt egyéni vállalkozó utolsó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal megkeresése javasolt, amely szerv a rendelkezésére álló papír alapú iratanyag alapján teljesítheti a kérelmet.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásából a bejelentett adatok ellenőrizhetőek az alábbi honlapon:
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NAV