Tartós szálláshasználati szolgáltatásra vonatkozó szabályok

A tartós szálláshasználati szolgáltatás kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység, amely - üzletszerű gazdasági tevékenység keretében - az éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szállás rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos időtartamra történő használata jogának, avagy közismertebb nevén üdülési jognak a biztosítását jelenti.

Kulcsszavak: utazás, szállás, szálláshely, szálláshely szolgáltatás, szoba, üdülési jog, time share, Budapest Főváros Kormányhivatala, kormányhivatal, tevékenység, vállalkozás, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles,

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet – letelepedés keretében - csak olyan Magyarországon letelepedett vállalkozás (cég vagy egyéni vállalkozó) folytathat, amely az e tevékenység végzésére irányuló szándékát a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: BFKH) bejelentette és bejelentése megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és vállalkozását a BFKH a tartós szálláshely használati szolgáltatást végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartásába bejegyezte.

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása bejelentésköteles tevékenység.

A vonatkozó törvény értelmében, aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. E tevékenység vonatkozásában kereskedelmi hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala.

Továbbá tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás

A Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály a tartós szálláshely használati szolgáltatást végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartása alapján az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon naprakészen közzéteszi a tevékenység folytatására jogosultak nevét, székhelyét, cégjegyzék számát, nyilvántartási számát és azoknak a szállásoknak az azonosítására szolgáló adatait, amelyek vonatkozásában adott szolgáltató jogosult a tevékenység folytatására. A lista azt alábbi linkről érhető el.

Az ügyintézési határidő 8 nap 

Nyomtatvány a tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) tevékenység bejelentéséhez Magyarországon letelepedett szolgáltatók részére

Az eljárás díja 20.000 Forint.

Budapest Főváros Kormányhivatala

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

141/2011 (VII. 21.) Korm. rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről

TMCS