Állami fenntartású intézményekben szociális szolgáltatásként biztosított fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása, szakmai koordináció, információnyújt

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézményekben (állami fenntartó) a Szociális Törvény 99/B. §-ban rögzített valamely szociális ellátást igényvevő, fogyatékossággal élő, pszichiátriai és/vagy szenvedélybeteg beteg, hajléktalan ellátott személy fejlesztő foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása, szakmai koordináció és ellátotti érdekképviselet biztosítása kapcsán felmerülő kérdésekre tájékoztatás nyújtása.

Kulcsszavak: fejlesztő foglalkoztatás, állami fenntartó, költségvetési támogatás, szakmai koordináció, szakmafejlesztés, SZGYF

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmatámogatási Főosztály

Bárki igényelhet közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot az állami fenntartású intézményekben biztosított fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatosan.

Azok megismerésére irányuló igények benyújtásának módja: írásban postai úton és elektronikus formában.
Írásban: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.
Elektronikusan: foigazgato@szgyf.gov.hu; szakmatamogatas@szgyf.gov.hu e-mail címeken

Az eljárás díj és illetékmentes.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

SZGYF