MISKOLC - Állampolgársági eskütétel

A honosítási okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kiállításától számított 15 napon belül megküldi a kérelmező által megjelölt település szerint illetékes polgármesternek, vagy a magyar konzuli tisztviselőnek.

Kulcsszavak: MISKOLC - Állampolgársági eskütétel

Honosítást kérelmezők.

Az anyakönyvvezető pontos, személyre szóló tájékoztatást ad az eskütétel időpontjáról.

A honosítási okirat megérkezését követő 30 napon belül értesíti az anyakönyvvezető a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

A honosítási okirat kiállításától számított egy éven belül esküt vagy fogadalmat kell tenni.

A kérelmező személyazonosságát és tartózkodási jogcímét igazoló okmányok.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Anyakönyvi Csoport

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: anyakonyv@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

Fellebbezésnek nincs helye.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtására kiadott 125/1933. (IX.22.) Korm. rendelet.

Miskolc Település