VESZPRÉM - Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények: üdülő, gyermek-és ifjúsági tábor, nomád táborhely, hegyi menedékház, bivakszállás, pihenőház, kollégium.

Kulcsszavak: Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás

Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatást folytatni kívánó jogi személyek, magánszemélyek.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdése előtt a szálláshely hatósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet kell benyújtania.

A jegyző ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató önminősítésében és a jogszabályokban foglaltaknak. A jegyző értesíti az ellenőrzésre feljogosított más hatóságokat, ha azok hatáskörébe tartozó jogsértést tapasztal.

A jegyző, valamint az ellenőrzésre jogosult más szervek jogsértés esetén a szolgáltatót a kifogásolt állapot megszüntetésére szólítják fel. Amennyiben a szolgáltató az ellenőrzés során feltárt hiányosságot az előírt határidőre nem szünteti meg, az a szálláshely törlését eredményezheti.

Ügyintézési határidő:  „igazolás” kiadására 8 nap, nyilvántartásba-vételre 15 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Nem üzleti célú szálláshely-szolgáltatás nyilvántartásba vétele iránti kérelem.

A kérelemhez csatolandó iratok:

1.     az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,

2.     a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló irat,

3.     meghatalmazott eljárása esetén: meghatalmazás

Az eljárás illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Közigazgatási Iroda, Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport

8200, Veszprém, Óváros tér 9/B.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

A szolgáltató - az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével - köteles évente, a tárgyévet követően az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) „Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről” című kérdőívén, az abban meghatározottak szerint adatokat szolgáltatni. A szolgáltató az adatszolgáltatással egyidejűleg köteles a kérdőív egy példányát a jegyző számára megküldeni.

 

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentéshez a megváltozott körülményekkel kapcsolatos mellékleteket csatolni kell.

Papíralapon benyújtható kérelem elérhetősége: Bejelentés nyomtatvány

Elektronikus úton a fenti kérelem e-papíron vagy elektronikus űrlapon küldhető meg.

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: E-Önkormányzati Portál

Veszprém Település