Postai szolgáltatásokkal kapcsolatos információkérés

Postai szolgáltatásokkal vagy konkrét küldeménnyel kapcsolatos információkérés.

Kulcsszavak: postai szolgáltatás, információkérés, konkrét küldeményre vonatkozó információkérés

Bármely természetes személy (állampolgárságtól függetlenül).

Postai szolgáltatásokkal vagy konkrét küldeménnyel kapcsolatos információkéréshez le kell töltenie az elektronikus ügyfélszolgálati űrlapjainkat, amelyeket számítógépes kitöltés után, személyes Ügyfélkapuja útján, elektronikus formában juttathat el Társaságunk részére.

A közszolgáltatóra vonatkozó válaszadási határidő:

Postai, elektronikus és telefonos ügyintézés, valamint személyes megjelenés esetén a beérkezéstől számított harminc nap.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok_urlapok/elektronikus_urlapok

Általános nyomtatványkitöltő program

- 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról

- 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

MAGYAR POSTA ZRT.