2014. évi LXXVI. törvény szerinti megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetében a pályázatok beadásához a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú támogató szakpolitikai véleménye (KFI szempontú szakpolitikai vélemény) szükséges. A KFI szempontú szakpolitikai vélemény benyújtásának kötelezettségéről az Irányító Hatóság által meghirdetett egyes pályázati felhívások rendelkeznek.

">

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiadandó kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai vélemény iránti kérelem előterjesztése

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Irányító Hatóságával a 2014. évi LXXVI. törvény szerinti megállapodás alapján rögzített pályázati felhívások esetében a pályázatok beadásához a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) kutatási, fejlesztési és innovációs szempontú támogató szakpolitikai véleménye (KFI szempontú szakpolitikai vélemény) szükséges. A KFI szempontú szakpolitikai vélemény benyújtásának kötelezettségéről az Irányító Hatóság által meghirdetett egyes pályázati felhívások rendelkeznek.

Kulcsszavak: szakpolitikai vélemény, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A GINOP és VEKOP esetében pályázatot benyújtók, amennyiben a pályázati felhívás szerint szakpolitikai vélemény szükséges a pályázat benyújtásához.

A GINOP és VEKOP vonatkozásában a pályázó a KFI szakpolitikai vélemény  iránti kérelmét kizárólag a pályázati felhívásban meghatározottak szerint nyújthatja be.

A pályázati felhívások beadási határidejétől függően a kérelmek benyújtására az NKFI Hivatal felhívásonként külön határidőt állapít meg.

A szakpolitikai vélemény iránti kérelemhez benyújtandó dokumentumok az egyes pályázati felhívások tekintetében a felhívás céljához igazodva kerülnek meghatározásra (egyedi dokumentumlista), a dokumentumok listáját az NKFI Hivatal hivatalos honlapján a pályázati felhívás megjelenése előtt közzéteszi.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A szakpolitikai vélemény ellen kifogás benyújtásának van helye.

• a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

NKFI HIVATAL