Szeged - Védendő fogyasztó igazoláshoz kérelem

A védendő fogyasztók intézménye a villamos energia, a víz és a gázszolgáltatás tekintetében került bevezetésre. Célja, hogy a lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élvezzenek az energiaszolgáltatás tekintetében is.

A szociálisan rászoruló státuszt a szolgáltatók felé a fogyasztónak igazolnia kell.

Kulcsszavak: védendő, fogyasztó, igazolás, kérelem

Az a fogyasztó, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, települési támogatásként lakhatási támogatásban vagy gyógyszertámogatásban részesül, vagy a háztartásában élő más személy  ezekben a támogatásokban részesül.

Ügyfélkapus azonosítást követően a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas linken Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiválasztása és a „Szociális” ágazatból a „kérelem” ügytípusú űrlapok közül a „Védendő fogyasztó igazoláshoz kérelem” elnevezésű űrlap kitöltése és beküldése elektronikus úton

vagy

a szolgáltatótól beszerzett papír alapú nyomtatvány eljuttatása - a fogyasztóra vonatkozó rész kitöltését követően - az önkormányzat ügyfélszolgálatára személyesen vagy postai úton.

A kérelmek benyújtása folyamatos.

A szolgáltatótól kapott kitöltendő formanyomtatvány

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője

2007. évi LXXXVI. tv.

2008. évi XL. tv.

2011. évi CCIX. tv.

273/2007.(X.19.) Korm. rendelet

19/2009.(I.30.) Korm. rendelet

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet

Szeged Település