VP5-8.4.1-16 - Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása.

Kulcsszavak: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók vehetik igénybe. A többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:

ITT

A felhívás elérhetősége:

ITT

Az eljárás illetékmentes.

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár 

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Az erdőtüzek vagy egyéb abiotikus és biotikus károsítások által károsodott erdőpotenciál helyreállítása jelentős költséggel terheli az erdőgazdálkodót. Csak olyan káresemények esetén nyújtható be a támogatás, ahol korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 40.§ szerint előírt bejelentési kötelezettségének, és a károsodás mértéke az illetékes erdészeti hatóság által igazoltan eléri a meghatározott mértéket.

Magyar Államkincstár/Támogatások

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

KTF