VP-M15.1.1 Erdő-környezetvédelmi kifizetések

Az erdőgazdálkodási tevékenység során az erdészeti hatóság erdőtervben határozza meg az erdőgazdálkodó kötelezettségeit és jogosultságait az erdei haszonvételek, erdőgazdálkodási beavatkozások tekintetében. Jelen felhívásra azok a támogatást igénylők pályázhatnak, akik önkéntes alapon, a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az erdőtervben foglalt jogosultságaikat kihasználva, a kötelezettségeken túlmutató erdő-környezetvédelmi vállalásokat tesznek.

Kulcsszavak: Erdő-környezetvédelmi kifizetések

Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók vehetik igénybe.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége:
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek
A felhívás elérhetősége: 
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek

Az eljárás illetékmentes.

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár 

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Cél a tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a fafajok adaptációs készségének növelése, az egyes területeken az erdőtípus, fafaj-összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatása.
Önállóan támogatható tevékenységek az alábbiak:
A. Örökerdő gazdálkodás
B. Erdőállományok kézimunka igényes ápolása
C. Természetkímélő anyagmozgatás
Választható tevékenységek az alábbiak:a) kerítés építése
b) 10 fokot meghaladó lejtésű területen lékkerítés építése
c) villanypásztor létesítése
d) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése
e) 10 fokot meghaladó lejtésű területen magfogó rőzsefonat készítése
f) 10 fokot meghaladó lejtésű területen fatörzs elhelyezése

Magyar Államkincstár/Támogatások

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

KTF