3.03. Villamosenergia-szerződés felmondása (ELMŰ-ÉMÁSZ-tól 2021. szeptember 1-jén érkezett ügyfeleknek)

Amennyiben ön a saját nevén lévő ingatlanon a szerződést elköltözés, bérbe adás, vagy a felhasználási hely megszűnése miatt fel kívánja mondani, kérjük, töltse ki az űrlapot.

Kulcsszavak: felmondás, megszűnés, költözés, eladás, leszerelés, szerződés, átírás

Az alábbi ügyfelek kezdeményezhetik az e-ügyintézést jelen ügyben:

a)    2021. augusztus 31-én az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-vel mint egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval jogviszonyban álltak,

b)    bármely okból (kereskedőváltás, felhasználóváltozás, új bekapcsolás) új egyetemes szolgáltatási szerződést kötő felhasználókra, ha a szerződéssel érintett felhasználási hely az ELMŰ Hálózati Kft. vagy az MVM Émász Áramhálózati Kft. mint elosztó működési területén található.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-vel mint egyetemes szolgáltatóval szerződésben álló, vagy szerződést kötni kívánó további felhasználók a „2. Villamos energia egyetemes szolgáltatás e-ügyintézése azon ügyfeleknek, akiknek 2021. augusztus 31-én már az MVM Next szolgáltatta az áramot” ügyleírás szerint kezdeményezhetnek e-ügyintézést.

Kérjük, adja meg vevő (fizető) azonosítóját és 8 számjegyből álló felhasználó azonosítóját és válassza ki a szerződés felmondás okát.

Ezután a 2. oldalon töltse ki az ingatlanra vonatkozó adatokat, majd töltse fel a szerződés felmondáshoz szükséges dokumentációt.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben elmulasztja a szerződés felmondását, úgy az új fogyasztó jelentkezéséig Ön felel a villamosenergia számlák kiegyenlítéséért.

Bejelentésére a Garantált Szolgáltatások II. pontja szerint 15 napon belül választ kap.

 

Az Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat 4.7.3. pontja értelmében „Ha a felhasználó személye a felhasználási helyen megváltozik (pl. a felhasználás helyéről a felhasználási helyhez fűződő birtoklás jogának megszűnése miatt elköltözik), akkor a változástól számított 15 napon belül köteles az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek jelen üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni [VET-Vhr 22/A. § (1)], és a villamosenergia-vásárlási szerződést írásban felmondani [VET-Vhr 22/A. § (1a)].”

Felhasználó változás esetén az adásvételkor/birtokbaadáskor rögzített, új ügyfél által is aláírt mérőállást tartalmazó dokumentumra van szükség.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nevében az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. jár el a bejelentés intézésében.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.mvmnext.hu/aram/jogorvoslat oldalon találhatja meg.

Jelen űrlap kitöltésével ön kijelenti, hogy az adott felhasználási helyre vonatkozó szerződés felmondása harmadik személy jogos érdekeit nem sérti.

Az Elosztói Szabályzat szerint kereskedelmi engedélyesek a kereskedelmi szerződés megkötését visszamenőleg csak a bejelentést megelőző hónap 1. napjáig, mint legkorábbi dátumig jelenthetnek be. Ennél korábbi időszakra ugyanis a kereskedők már nem tudnak villamosenergiát vásárolni, így értékesíteni sem.

Ha a tényleges fogyasztóváltozás napja korábbi volt, mint amit a bejelentés késedelmes volta miatt el tudunk fogadni, akkor a szerződés-felmondás elmulasztása miatt a régi fogyasztó felel a villamosenergia-fogyasztás és a rendszerhasználati díjak megfizetéséért.

A fentiek alapján visszamenőleges dátummal és mérőállással szerződésfelmondást a megküldött új átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján sem áll módunkban végezni.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatására vonatkozóan az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak:

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.mvmnext.hu/aram/uzletszabalyzat oldalon találhatja meg.

MVM NEXT Zrt. (Áram)