Az elsőfokon eljárt etikai bizottság döntése elleni fellebbezés elbírálása etikai ügyben

Etikai ügyek elbírálása másodfokon.

Kulcsszavak: fellebbezés, keresetlevél

Az etikai eljárások fellebbezésre jogosultjai.

A fellebbezést - formai kényszer nélkül - az első fokon eljárt etikai bizottságnál kell benyújtani. A fellebbezésben új tény, körülmény, bizonyíték is előadható. A fellebbezésnek tartalmaznia kell az elsőfokú döntés által okozott jogsérelem leírását, illetve a kérelmet arra nézve, hogy a másodfokú hatóság mit tegyen az elsőfokú döntéssel. A fellebbezéshez az abban foglaltak alátámasztására szolgáló dokumentumokat is csatolni kell. A fellebbezés elektronikusan, postai úton, esetleg személyesen nyújtható be.

A fellebbezésre nyitvaálló határidő elmulasztása jogvesztéssel, a beadvány visszautasításával jár.

Az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni a fellebbezést.

A fellebbezés és a bizonyításhoz szükségesnek talált bármely irat.

Az eljárás illetékmentes.

Országos Etikai Bizottság (OEB)

Az OEB döntéseinek felülvizsgálata iránt a Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni jogorvoslati kérelemmel.

ÁNYK űrlapok:

Beadvány a Magyar Orvosi Kamara OEB-hez és területi szervezet etikai bizottságához etikai ügyben

Keresetlevél Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata közigazgatási perek szabályai szerint

 

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII.törvény (Ekt.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL.törvény (Ákr.)

 

 

MOKOEB