SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Nyugdíjas Bérlők Házában történő elhelyezés

Nyugdíjas Bérlők Házában történő elhelyezés.

Kulcsszavak: nyugdíjas, ház, lakás, Szombathely

Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, továbbá rokkantnyugdíjas - akinek újabb felülvizsgálata csak állapotváltozás esetén szükséges, de legalább 55. életévét betöltötte – igénylő.

A Szombathely, Karmelita utca 2/C. szám alatti épületben lévő lakásokban kizárólag öregségi nyugdíj korhatárt elérő nyugdíjas, továbbá rokkantnyugdíjas - akinek újabb felülvizsgálata csak állapotváltozás esetén szükséges, de legalább 55. életévét betöltötte - igénylők helyezhetők el, a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül.
A bérbeadásnál azt az igénylőt kell előnyben részesíteni,

A lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése értelmében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a város lakosságát, hogy a Nyugdíjas Bérlők Házában történő elhelyezés vonatkozásában a 2021. évben nyilvántartásba vett és elhelyezésre nem kerülő igénylők által vállalt használatbavételi díj átlagának 50 % -a: 1.400.000,- Ft. összeg volt.

Ügyfél által írt kérelem.
Igazolás a lakbérhátralék, közüzemi díj hátralékok összegéről.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

A 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet  a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról.

Szombathely Település