Szeged - Születés anyakönyvezése

Az intézetben, illetve az intézeten kívüli élve születést be kell jelenteni a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnél.

Kulcsszavak: anyakönyv, gyerek, gyermek, születés

Intézetben történt születést az intézmény, nem intézetben történt születést természetes személy hozzátartozó, tervezett intézeten kívüli születést az intézeten kívüli születésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A születést szülész-nőgyógyász szakorvos, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja. A születés bejelentéséről jegyzőkönyv készül.

A születést anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – kell bejelenteni, az anyakönyvezés a bejelentés sorrendjében történik.

•       szülők személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas, érvényes okmánya (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány)

•       ha az anya

házas: házassági anyakönyvi kivonata; 

hajadon, elvált, özvegy családi állapot esetén

•         teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy reprodukciós eljárásról szóló igazolás és a gyermek születési családi nevéről anyakönyvvezető előtt tett         nyilatkozat,

•                     elvált családi állapot esetén az előző házasságot felbontó jogerős bírói ítélet vagy a válást tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

•         özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halált tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

•       tervezett intézeten kívüli szülés esetén az élve születés bejelentéséről szóló jegyzőkönyvhöz az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy által a születés tényéről kiállított igazolást is csatolni kell. Ha az intézeten kívüli szülésnél az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy nem működött közre, a jegyzőkönyvhöz csatolni kell az anya és a gyermek vizsgálatát végző szakorvosok által utólagosan kiállított igazolásokat.

A születés anyakönyvezése illetékmentes.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoport (6724 Szeged, Huszár u. 1.)

Szakmai felügyeleti szerv: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per kezdeményezhető

Az anyakönyvvezető az élve születés anyakönyvezését követően kiállítja a születési anyakönyvi kivonatot és azt a törvényes képviselő hozzátartozó részére kipostázza.

Intézeten kívüli születés anyakönyvezése személyesen soron kívül intézhető Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda Anyakönyvi Csoportjánál.

•       Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

•       Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

•       A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény

•       Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet

Szeged Település