MOK Fogorvosok Területi Szervezete – Tagsági jogviszony helyreállítása szünetelő tag részéről

Tagsági viszony helyreállítása hatósági eljárás keretében, fogorvos diplomával rendelkező, kamarai tagságát szüneteltető részére, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, tagság helyreállítás, helyreállítás, tagfelvétel, kérelem

Fogorvosi diplomával rendelkező kérelmező, aki korábban a kamara tagja volt, azonban egy korábbi eljárás keretében tagsági viszonyának szüneteltetését kérte.

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14./B. § (3) Az (1) bekezdés alapján szüneteltetett tagsági viszonyt a területi szervezet a tag írásbeli kérelmére határozattal helyreállítja.

A fogorvos diplomával rendelkező jelentkező, a tagsági viszony helyreállítása szünetelő tag részéről eljárásra rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

Ügyintézési határidő:

A kérelem - MOK FTESZ-hez mint, első fokon eljáró szervhez - beérkezését követő 8 nap.

- kitöltött tagsági viszony helyreállítása szüneteltető tag részéről elnevezésű kérelem

- a kérelmen megjelölt mellékletek csatolása

- MOK tagsági kártya gyártásához - amennyiben fényképpel ellátott igazolványt szeretne - 2 db színes igazolványkép

vagy

-digitális formában megküldött fotó elvárt paraméterei 300 dpi, 259*306 pixel

A tagsági viszony kérelemre történő helyreállítása iránti elsőfokú eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján illetékmentes!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

postázási cím: 1406 Budapest, Pf. 11.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

rövid név: MOKFTESZ

KRID szám: 617710918

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

A tagsági viszony helyreállítása szüneteltető tag részéről tárgyú kérelem postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

MOK Fogorvosok Területi Szervezete - tagsági jogviszony helyreállítása szünetelő tag részéről

MOKFTESZ