MISKOLC - Működési engedély iránti kérelem kiadása

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése szerint a kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania. Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

Kulcsszavak: MISKOLC - Működési engedély iránti kérelem kiadása

Azon kereskedők, akik kizárólag üzletben forgalmazható terméket kívánnak forgalmazni.

A működési engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a kereskedelmi tevékenység bejelentését is meg kell tennie külön nyomtatványon a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárásra vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A működési engedély adataiban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási időben bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedő köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - a változást az új jogosult köteles bejelenteni annak megfelelő igazolása mellett.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül kell bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyintézési határidő: 25 nap

Elektronikus űrlap

Adatváltozás bejelentése (kereskedelmi tevékenység) v1.1

Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról - A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet előírásai alapján v1.1

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése v1.1

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A működési engedély iránti kérelem, az adatváltozás és a megszüntetés bejelentése illetékmentes.

A működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kereskedő igazolja az üzlet használatának jogszerűségét, haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulásának tényét.

210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Miskolc Település