Európai Parlament és Tanács új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 rendeletének 4. cikke értelmében az élelmiszer-vállalkozóknak ellenőrizniük kell, hogy az általuk az Unión belül forgalomba hozni szándékozott élelmiszer új élelmiszernek minősül-e. Amennyiben a vállalkozó bizonytalan abban, hogy terméke új élelmiszernek minősül-e, kérnie kell az új élelmiszer státuszának megállapítását, annak a tagállamnak az illetékes hatóságától, ahol az élelmiszert először forgalomba kívánja hozni. Magyarországon az „új élelmiszer státusz" megállapítását a Nébih végzi.
 

">

Új élelmiszer státusz megállapítása

Az Európai Parlament és Tanács új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 rendeletének 4. cikke értelmében az élelmiszer-vállalkozóknak ellenőrizniük kell, hogy az általuk az Unión belül forgalomba hozni szándékozott élelmiszer új élelmiszernek minősül-e. Amennyiben a vállalkozó bizonytalan abban, hogy terméke új élelmiszernek minősül-e, kérnie kell az új élelmiszer státuszának megállapítását, annak a tagállamnak az illetékes hatóságától, ahol az élelmiszert először forgalomba kívánja hozni. Magyarországon az „új élelmiszer státusz" megállapítását a Nébih végzi.
 

Kulcsszavak: új élelmiszer

Élelmiszer-vállalkozó, meghatalmazottja vagy a cégjegyzésre jogosult

A kérelmet az új élelmiszerré történő minősítésre irányuló, az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti konzultációs folyamat eljárási lépéseiről szóló 2018/456 Bizottsági végrehajtási rendelet szerint kell benyújtani a letölthető technikai dokumentáció releváns részeinek kitöltésével. A kitöltött kísérőlevelet aláírva beszkennelve vagy elektronikusan hitelesítve kell a technikai dokumentációval együttesen beküldeni a fenti linken található e-papír felületen.
A csatolmányok angol és magyar nyelven is beküldhetők. Amennyiben a kérelem és mellékletei magyar nyelven kerülnek benyújtásra, lehetőség szerint angol nyelvű változatot is kérünk mellékelni.
Amennyiben szeretné kérni egyes információk bizalmasan kezelését, akkor jeleznie kell, hogy mely információkra igényli. Az információk kezelésének bizalmas jellege nem vonatkozhat a kérelmező nevére és címére, az élelmiszer megnevezésére és leírására, a kérelmező által benyújtott tanulmányok összefoglalására, és adott esetben az elemzési módszer(ek)re.
A beadott új élelmiszer státusz megállapítási kérelem akkor tekinthető érvényesnek, ha a letölthető anyagok címszónál található technikai dokumentáció minden releváns pontját és a kísérőlevelet is kitöltötte és csatolta az e-papír felületen beküldött leveléhez!

Kísérőlevél
Technikai dokumentáció és a kérelmet alátámasztó dokumentum csatolmányok (Word fájlformátumban kérjük küldeni)
Igazoló dokumentumok
A benyújtott dokumentáció célját és relevanciáját ismertető magyarázó megjegyzések

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

További tájékoztatást talál a NÉBIH honlapján.

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: novelfood@nebih.gov.hu

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 35. § (4) bekezdés e) pont
Az európai parlament és a tanács (EU) 2015/2283 rendelete az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről 4. cikk
A Bizottság (EU) 2018/456 végrehajtási rendelete az új élelmiszerré történő minősítésre irányuló, az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti konzultációs folyamat eljárási lépéseiről 9. cikk

NÉBIH