Budapest 11 Állattartási, állatvédelmi ügyek

Bárki, aki az állattartási feltételeknek, az állattartó szakszerű gondozásának hiányosságait észleli, bejelentéssel élhet.

Az állatvédelmi tárgyú bejelentést panaszként, közérdekű bejelentésként kezeljük.

 

Kulcsszavak: állattartási, állatvédelmi

Az ügyfél, az a bejelentő, aki a rossz állattartási körülményeket, az állattartással kapcsolatos hiányosságokat, az esetlegesen állattartáshoz kapcsolódó sérüléseket bejelenti.

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni. Köteles az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel lenni korára, nemére és élettani állapotára, a megfelelő elhelyezésére, valamint a mozgása lehetőségének biztosítására. Az állat igényeinek megfelelő mozgástér biztosítása kiemelten fontos követelmény a kutyatartás során. A fentieken túlmenően az állattartó köteles gondoskodni az állat szakszerű gondozásáról. A szakszerű és jogkövető gondozás fogalomkörébe esik kutya esetén a mikrochippel történő egyedi megjelölése az eb 4 hónapos korától, valamint az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás megléte és széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezelése. Aki az állatvédelmi törvényben foglaltakat nem tartja be, azzal szemben az állatvédelmi hatóság eljárást kezdeményez, és az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság mértékét, megállapításának módját, a kiszabására és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A bírság esetleges megfizetése nem mentesít az egyéb jogkövetkezmények alól! A bírság alapösszege 15.000 forint. Az állatvédelmi bírság alapösszege a kedvtelésből tartott állat esetében 75.000 forint.

A panasz és a közérdekű bejelentés eljárási ideje: 30 nap; A hivatalból indult állatvédelmi eljárás eljárási ideje: 60 nap.

Az eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály.

Budai Központi Kerületi Bíróság

A bejelentő neve, elérhetősége, valamint az állattartó személye, lakcíme szükséges az állatvédelmi eljárás lefolytatásához.

Budapest 11. ker. Település