Kecskemét - Belterületbe vonási kérelem

Belterületbe vonás engedélyezése tulajdonosi kérelemre a Közgyűlés által.

Közgyűlési döntés szükséges, melyben a testület a belterületbe vonásról dönt. Bizonyos műszaki feltételek hiánya esetén településrendezési szerződés megkötéséről is döntés születik, melyben a költségviselés és a megvalósítás egyéb feltételei kerülnek rögzítésre.

Kulcsszavak: belterületbe vonás földvédelmi járulék ingatlannyilvántartási átvezetés

Bármely természetes/jogi személy tulajdonos

Kérelmet kell benyújtani Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához.

A hiánytalanul benyújtott kérelmet a Várostervezési Osztály készíti elő a soron következő közgyűlés számára.

Hiánypótlás 30 nap.

Ha a kérelmet, a nyilatkozatot, illetve amennyiben szükséges a hiánytalanul benyújtott telepítési tanulmánytervet beküldik a következő Közgyűlésre készíthető elő a kérelem.

A hatósági eljárás során vannak tartandó határidők befizetés tekintetében.

Az önkormányzati döntés előkészítés díjmentes. Az eljárás során a vonatkozó jogszabályokban rögzített eljárási díjat, átvezetési díjat és földvédelmi járulék díját a kérelmező fizeti meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala- Mérnöki Iroda, Várostervezési Osztály

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

A nyilatkozatot minden ingatlantulajdonosnak be kell nyújtani, aláírva. A hatékonyabb ügyintézés érdekében javasolt telefonos vagy e-mail-s elérhetőséget megadni.

A következő közgyűlés: az a közgyűlés, ami előtt mintegy egy hónappal van előterjesztés leadás.

A leadást megelőző egy hétig be kell nyújtani a kérelmet. (tanulmányterv benyújtása esetén eltérő lehet)

Műszaki indokoltság esetén (közterületszabályozás, közműellátottság, gazdasági terület fejlesztés) esetén településrendezési szerződés és telepítési tanulmányterv is szükséges lehet.

Közgyűlés pozitív döntése után belterületbe vonás kezdeményezése a Kormányhivatalnál:

Változási vázrajz 3 pld., eljárási díj

Formanyomtatvány:

Tájékoztató:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet

Kecskemét Település