Celldömölk - Adóbevallás az idegenforgalmi adóról

Celldömölk Város illetékességi területén idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azokat a magánszemélyeket, akik nem állandó lakosként Celldömölk Városában legalább egy vendégéjszakát eltöltenek.

Kulcsszavak: Idegenforgalmi adó

Az adóbeszedésre kötelezett vagy törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete alapján idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Celldömölk Város Önkormányzatának illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.  Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 forint. A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Adókötelezettség alól mentes a Htv. 31. § szerinti magánszemély. A szállásadónak nyilatkozatot kell benyújtania a mentességről, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani. A bevallás megtételére - a Portálra belépve az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani.

A szállásadónak nyilatkozatot kell benyújtania a mentességről, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Adókötelezettség keletkezésének bejelentése:

A szállásadó az adóbeszedésre kötelezett tevékenységét annak keletkezésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni.

Elektronikusan benyújtható űrlapok, kitöltési útmutató elérhetősége:

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Adóbevallás az idegenforgalmi adóról), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "idegenforgalmi adó" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az idegenforgalmi adó adatbejelentő benyújtása díj-, illeték- és költségmentes.

Fizetési határidő és számlaszám:

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig – azaz a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig – fizeti meg, a Celldömölk Város Önkormányzatának Idegenforgalmi adó beszedési számla (10404711-49565148-53561071).

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal - Pénzügyi Iroda - Adócsoport

Vas Megyei Kormányhivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Celldömölk Település