Budapest 11 Munkakezdési hozzájárulási kérelem

Ez a kérelem a közút nem közlekedési célú használatára irányul, mely a burkolat felbontásával jár. A benyújtásának feltétele a már korábban megkapott, érvényes tulajdonosi hozzájárulás megléte.

Kulcsszavak: munkakezdés, burkolatbontás

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Kérelmet szükséges benyújtani a vonatkozó rendeletben foglalt tartalommal.

Munkakezdési hozzájárulási kérelem- elektronikusan kitölthető

Munkakezdési hozzájárulási kérelem - kézzel kitölthető

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság Közlekedési Osztály

Nincs jogorvoslatra lehetőség.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Az útügyi igazgatásról szóló 26/2021.(VI.28.) ITM rendelet

A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet vonatkozó útügyi műszaki előírások

Budapest 11. ker. Település