Kecskemét - Közútkezelői hozzájárulás közút mellett építmény elhelyezéséhez

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, továbbá amennyiben az elhelyezendő építmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.

Kulcsszavak: családi ház, gazdasági épület, telephely építése, irodaház építése

Bármely személy

Gazdasági tevékenységet végzők esetén: e-papíron

Magánszemélyek esetén: e-papíron, postai úton vagy személyesen

Kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül nyilatkozik.

A kérelemhez mellékelni kell:

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelemi Főosztály Útügyi Osztály (6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/a.)

A hozzájárulásban a közút kezelője a közút állagának védelme, a forgalom biztonsága érdekében feltételeket írhat elő.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet

Kecskemét Település