17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendeletének 34. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor a bérelt helyiség székhelyként, fióktelepként illetve telephelyként történő bejegyzésére.

A Szombathely Megyei Jogú Város vagyonáról szóló 40/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 22. § (2) h.) pontja alapján a polgármester dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlanban használati vagy bérlei joggal rendelkező szervezet részére székhelyhasználat bejegyzéséhez szükséges hozzájárulásról.

">

SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Önkormányzati tulajdonú bérelt helyiségben székhely/telephely használat engedélyezése

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyiségbérlet szabályairól szóló 17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendeletének 34. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor a bérelt helyiség székhelyként, fióktelepként illetve telephelyként történő bejegyzésére.

A Szombathely Megyei Jogú Város vagyonáról szóló 40/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 22. § (2) h.) pontja alapján a polgármester dönt az önkormányzati tulajdonú ingatlanban használati vagy bérlei joggal rendelkező szervezet részére székhelyhasználat bejegyzéséhez szükséges hozzájárulásról.

Kulcsszavak: bérelt helység, székhely, telephely használat

Bérleti, illetve ingyenes használati jogviszonnyal rendelkező kérelmező.

Polgármesternek címzett írásbeli kérelmet kell benyújtani.

Kérelem.
Bérleti/használati szerződés másolata.

Polgármester

Szombathely Település