MISKOLC - Üzletek éjszakai nyitva tartása

Az üzletek este 22 és reggel 6 óra között nem tarthatnak nyitva.
A korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre, amelynek üzemeltetője az erre vonatkozó rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik.

Kulcsszavak: MISKOLC - Üzletek éjszakai nyitva tartása

Azon üzletek, amelyek este 22 és reggel 6 óra között kívánnak nyitva tartani.

Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet az erre szolgáló nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos.

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem bármikor benyújtható.

Az eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 15. napig kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: Ákr. szerinti időtartam

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelem
Eseti éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelem

Elektronikus űrlap

Eseti éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelem

Engedélyezési díj megfizetése

Állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelem

Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedélyezése Illetékköteles eljárás. Az illeték összege: 3.000 Ft. Elektronikus eljárás kezdeményezése vagy az illeték átutalással történő megfizetése esetén az illeték összegét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-72000003 számú számlájára kérjük megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: ÉJSZNY.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos:

  1. rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
  2. lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

Az üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt.

Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2018(X.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről.

Miskolc Település