MISKOLC - Védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

A védendő fogyasztók intézménye a villamos energia, gáz és vízközmű szolgáltatás tekintetében került bevezetésre.

Célja, hogy a lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élvezzenek a felsorolt szolgáltatások tekintetében.

Kulcsszavak: MISKOLC - Védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel

A védendő fogyasztók körén belül két kategóriát – a szociálisan rászoruló és a fogyatékkal élő fogyasztók csoportját – különítik el a jogszabályok.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak kell tekinteni többek között azt a természetes személyt, aki vagy akinek a háztartásában élő személy:

A szolgáltatónál beszerzett kérelmi nyomtatvány fogyasztóra vonatkozó adatinak kitöltése után az irattal megjelenni a Lakosságszolgálati Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályának ügyfélszolgálatán.

Az igazolás iránti kérelem benyújtása folyamatos.

A szolgáltatónál beszerzett kérelmi nyomtatvány.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere, Jegyzője

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Lakosságszolgálati Főosztály - Szociális és Köznevelési Osztály

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39.

Telefon: +36 46/512-862

Hivatali kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

2007. évi LXXXVI. tv. a villamos energiáról

2008. évi XL. tv. a földgázellátásról

2011. évi CCIX. tv. a vízközmű-szolgáltatásról

273/2007.(X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009.(I.30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013.(II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Miskolc Település