EMVA - Mezőgazdasági területek erdősítése (ÚMVP)

A támogatás célja:

a) a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása;
b) az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése;
c) az egész Közép-európai régió környezeti állapotára kiható, levegőtisztító, szén-dioxid-megkötő, biodiverzitást növelő, talajvédelmi és kedvező
vízgazdálkodást elősegítő hatások érvényesítése; stb.

 

Kulcsszavak: Mezőgazdasági területek erdősítése

Támogatási jogosultsággal rendelkező, az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó

A támogatás folyósításához szükséges kötelezettségek teljesítése: 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 12.§.

Az eljárás illetékmentes.

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár 

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

A támogatás célja:

a) a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek erdőgazdasági művelés alá vonása;
b) az erdők védelmi, gazdasági, szociális és közjóléti szerepének növelése;
c) az egész Közép-európai régió környezeti állapotára kiható, levegőtisztító, szén-dioxid-megkötő, biodiverzitást növelő, talajvédelmi és kedvező
vízgazdálkodást elősegítő hatások érvényesítése;
d) a vidéki térségek természeti és táji örökségének fenntartása, a lakosság életkörülményeinek javítása;
e) az erdészeti ágazat fejlesztése révén a vidéki foglalkoztatottsági viszonyok javítása;
f) az erdőterület növelésével a fa, mint a megújuló, környezetbarát és természetes energiaforrás mennyiségének biztosítása, valamint az ország
faanyagszükségletének egyre nagyobb arányban hazai forrásból történő kielégítése.

Támogatási kérelem benyújtása: támogatási kérelem már nem nyújtható be az adott jogcímre.
Kifizetési kérelem benyújtása: az adott évi egységes kérelem részeként kell benyújtani.

88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

KTF