ZALAEGERSZEG - NEMLEGES NYILATKOZAT - HAGYATÉKI ELJÁRÁS

A hagyatéki eljárás az ember (örökhagyó) halálával bekövetkező hagyatékátszállást biztosítja; az örökhagyó vagyonában történő jogutódlást állapítja meg és igazolja. Leltározandó hagyaték hiányában nemleges nyilatkozat alapján „nemleges leltár” készül.

Kulcsszavak: NEMLEGES NYILATKOZAT - HAGYATÉKI ELJÁRÁS

Az eljárás lefolytatására elsősorban örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye; ennek hiányában, utolsó belföldi tartózkodási helye; ennek hiányában belföldi elhalálozásának helye; ennek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző az illetékes.

A hagyatéki eljárás hivatalból akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül (a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában, a bíróság holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzése alapján).

A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó értesítést és tájékoztatást kap az eljárás megindulásáról az ezzel kapcsolatos teendőiről, nyilatkozattételi kötelezettségéről. A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Célszerű annak nyilatkoznia, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a hagyatéki vagyon és az öröklésre jogosultak adataira vonatkozóan.

Amennyiben az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, úgy az eljárás a hozzátartozó által tett nemleges nyilatkozat alapján lezárul. A jegyző az eljárást érdemi intézkedés nélkül irattárba helyezéssel fejezi be, az eljárás megszüntetésre kerül.

A nyilatkozatot elektronikus úton, postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani:

(nyilatkozat: https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/35404/Nemleges_nyilatkozat.pdf): 

elektronikus úton: A kitöltött és lementett kérelem nyomtatványt a https://epapir.gov.hu/level/uj?ugytipus=ONK_HAGYATEK&cimzett=%C3%96NK%20ZM%208901 honlapon, ügyfélkapun keresztül bejelentkezve lehet beküldeni. A kitöltést követően a „Tovább a csatolmányokhoz” gombot kell megnyomni, ahová a kitöltött és lementett kérelmet a tallózás gombra kattintva lehet feltölteni, és a „Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehet véglegesíteni.

A levelet az E-papír rendszer AVDH-aláírással hitelesíti, amelyhez újabb ügyfélkapus belépést kérhet a rendszer.

postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály, 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.; Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címre lehet benyújtani.

személyesen (ügyfélfogadási időben): ZMJV Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztály – Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. címen lehet benyújtani.

Ügyintézési határidő: 30 nap

NEMLEGES nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz nyomtatvány

Az eljárás illetékmentes.

Eljáró szerv, az ügyet intéző osztály

A hatáskör címzettje a címzetes főjegyző.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Szociális és Igazgatási Osztály

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 15. 

Tel.: 92/502-144, Fax.: 92/311-474

E-mail: szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu

 

Ügyfélfogadás:  https://zalaegerszeg.hu/ugyfelfogadas

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

Zalaegerszeg Település