Szállásadó nyilatkozata a hozzájárulás módjáról

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy  a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy

Kulcsszavak: szállásadó nyilatkozata a hozzájárulás módjáról, szállásadói nyilatkozat, szállásadó, lakcímbejelentéshez való hozzájárulás módjáról

Elektronikus úton  a szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozatot az terjesztheti elő

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozathoz ki kell töltenie az ezzel kapcsolatos kérelmet, amelynek során nyilatkozik a szállásadói hozzájárulás választott módjáról. A kérelem űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, az eljárás megindul.

Az ügyintézési határidő - ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, ennek hiányában 60 nap. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

A szállásadói hozzájárulás módjával kapcsolatos nyilatkozat illeték- és díjmentes. 

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi- és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

EKTFO