KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉG TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA IRÁNTI KÉRELEM_ PM-SZKF-2007-KTVIK

A kérelem könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges engedély visszavonására irányul a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 41. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján.

Kulcsszavak: KÖNYVVIZSGÁLÓ; ENGEDÉLY VISSZAVONÁSA

A Kkt. szerinti kamarai tag könyvvizsgáló cég. Engedély visszavonása iráni kérelmet jogi személy törvényes képviselője, mint ügyfél, valamint helyette törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselője által meghatározott személy, továbbá az ügyfél és a képviselője együtt is benyújthatnak.

Elektronikus úton kérelmet kell benyújtani az eljárásra jogosult szervhez.

 

Az ügyintézési határidő 8 nap, hiánypótlás esetén 60 nap.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Pénzügyminisztérium, Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály, Közfelügyeleti Hatósági Osztály (könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság

A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által hozott határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata annak közlésétől számított 30 napon belül a közigazgatási cselekmény hatályon kívül helyezésére, megsemmisítésére, vagy megváltoztatására hivatkozással kérhető az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye szerinti törvényszéktől a határozatot hozó könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság elleni kereset indításával, amelyhez a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A jogi képviselővel eljáró fél, és belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet ügyfél elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, ezért ezen ügyfelek kizárólag a Kormányzati Portálon, a http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag jogorvoslat címszó alatt elérhető PM-SZKF-K01 azonosító számú űrlapon nyújthatják be a keresetlevelet és annak mellékleteit. A közigazgatási per illetéke 30 000 forint, a kereset bírósági eljárási illeték előzetes megfizetése nélkül nyújtható be.

 

Az engedély visszavonását követően, ha a gazdálkodó szervezet ismételten jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet szeretne végezni könyvvizsgáló cégként, ismételten kell kérelmezni az engedély megszerzése iránti eljárást.

 

További információ a https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag weboldalon érhető el.

PM-MMF