Pécs - Belső ellenőrzési tevékenység

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, költségvetési szervezetek pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzésének eljárási folyamata.

Kulcsszavak: belső, ellenőrzés

Az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, költségvetési szervezetek.

Az ellenőrzés alá vont gazdálkodó szervezetnek be kell nyújtania az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, bizonyosságot adó, a megállapítások megalapozottságát alátámasztó pénzügyi bizonylatokat, egyéb dokumentumokat.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztály.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

 

 

Pécs Település