MISKOLC - A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása

A települési önkormányzat jegyzője állapítja meg a gyermek nevét, ha a szülő felügyeletet közösen gyakorló szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a felhívástól számítva harminc napon belül nem jelentik be, vagy a gyermek mindkét szülője ismeretlen.

Kulcsszavak: MISKOLC - A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása

Az Anyakönyvvezető köteles jelezni, ha a gyermek családi és utóneve nem került megállapításra.

Az Anyakönyvvezető felhívását követő harminc napon belül meg kell határozni a gyermek nevét.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül.

Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Egyéb, Ügytípusnál Egyéb ügyeket kérjük kiválasztani.

 

Csatolandó:

Születési anyakönyvi kivonat

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A jegyző a gyermek családi és utónevének megállapítása érdekében, ha a szülői felügyeletet közösen gyakorló együtt élő vagy különélő szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a jegyző felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, tárgyalást tart a szülők megállapodásának elősegítésére. A tárgyalás eredményeként a szülők döntése alapján, eredménytelensége esetén határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről.

A gyermek – szüleinek megállapodása szerint – apjának vagy anyjának születési vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli. Ha a szülők nem kötettek házasságot, a gyermek nem viselheti az anyja más személlyel kötött házassága folytán viselt nevét, ha azt az anya a házasságra utaló toldással viseli. A gyermek családi névként szüleinek összekapcsolt családi nevét is viselheti, akkor is, ha a szülők a házasságkötés után családi nevüket nem kapcsolták össze vagy a szülők nem kötöttek házasságot. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.

Ha a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja és felhívás ellenére a gyermek utónevét – a felhívás közlésétől számított harminc napon belül - nem határozza meg, a gyermek utónevét a jegyző állapítja meg. 

2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Miskolc Település