SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Keresetlevél benyújtása jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozata megváltoztatása iránt

Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Kulcsszavak: birtokvédelem, kereset

A birtokvédelmi eljárásban részt vevő felek.

Az ügyfél (felperes) a nyomtatvány kitöltésével és a keresetlevél csatolásával nyújthatja be a jegyzőhöz a keresetlevelet a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozata megváltoztatása iránt.

A keresetlevelet a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. A jegyző a keresetlevelet az ügy irataival együtt nyolc napon belül a bírósághoz felterjeszti.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alapján a keresetlevélnek - a 170. §-ban meghatározottakon túl - tartalmaznia kell

Az illeték összege – amennyiben a kereset kizárólag a jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatására irányul és a per tárgyának értéke nem állapítható meg – 21.000,- Ft.

A keresetlevelet a közigazgatási szerv terjeszti fel, az adott ügy érdemében a pert a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járásbíróság folytatja le.

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról.
17/2020. (XII. 23.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról.
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

Szombathely Település