Erdőgép (VP)

A felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.

Kulcsszavak: VP, Erdészet, gépbeszerzés

Támogatási kérelmet az a személy/szervezet nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. §-a
szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a 2007. évi XVII. törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre
nyilvántartásba vett, magánjogi vagy önkormányzati ügyfél.
1.) Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében támogatási
kérelmet nyújthatnak be:
a) az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) alapján jogerősen nyilvántartásba vett
magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók (továbbiakban: erdőgazdálkodók),
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy
kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások),

2.) Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése esetében támogatási kérelmet
nyújthatnak be:
a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

3.) Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló
fejlesztés esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók,
b) vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében - a felhívás 4.3. pontjában meghatározott
szakaszonként - csak egy támogatási kérelmet adhat be az 1.)-3.) bekezdésben felsorolt
tevékenységekre.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetők: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhető:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztálya

Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság

Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF