Tatabánya - Nyomvonalas létesítmény - területigénybevételi hozzájárulás kiadásához közműkezelői nyilatkozat megadása

Közterületen létesítendő közművekhez kapcsolódó hozzájárulások előkészítése szaktervező által készített tervdokumentáció alapján

Kulcsszavak: közműkezelői nyilatkozat, nyomvonalas létesítmény, kommunális

A kérelemre indult eljárás során keletkezett nyilatkozat mintán közműkezelői nyilatkozat megadása a saját közművek érintettségének vizsgálata alapján.

Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén 8 nap.

- tervdokumentáció

- kérelem formanyomtatvány Útkezelői hozzájárulás megadása iránti kérelem

A hozzájárulás kiadása költség- és illetékmentes.

Városüzemeltetési Iroda - közműkezelő

Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatala

kérelem formanyomtatvány
Területigénybevételi hozzájárulás megadása iránti kérelem

MSZ 7487 Vezetékek elhelyezése térszín alatt

OTÉK

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról 8/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelet

 

Tatabánya Település