Állati eredetű melléktermék éves vagy időszakos jelentés benyújtása

Az átadott, átvett vagy továbbadott állati eredetű melléktermék mennyiségét telephelyenként be kell jelenteni elektronikus úton a NÉBIH-hez a tárgyévet követő március 1-jéig. Ezt a bejelentési kötelezettséget a tevékenység befejezése, felfüggesztése esetén az attól számított tizenöt napon belül teljesíteni kell.

Kulcsszavak: állat, melléktermék

Állati eredetű melléktermék tulajdonos, szállítást, kezelést, tárolást, feldolgozást, felhasználást vagy ártalmatlanítást végző vállalkozás vagy meghatalmazottja.

A jelentés az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan benyújtható a NÉBIH Ügyfélprofil rendszerén keresztül.

Ahhoz, hogy meghatalmazottként járhasson el
- rendelkeznie kell az ÜPR-en elkészíthető "Állati eredetű melléktermék bejelentő rendszer" típusú meghatalmazással, valamint
- a tevékenységeket és a meghatalmazott személyt össze kell rendelni az MR-ben, amit ide kattintva vagy az ÜPR Állati eredetű melléktermék bejelentő rendszer (MR) jogosultság kezelése ügy elindításával tud megtenni.

Tárgyévet követő március 1.

Díjmentes

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Az állati eredetű melléktermék tulajdonosa, valamint az állati eredetű melléktermékek szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, értékesítését, felhasználását vagy ártalmatlanítását végző minden üzemeltető köteles a keletkezett, átvett vagy továbbadott állati eredetű melléktermékekről nyilvántartást vezetni, és azt legalább két évig megőrizni.
Nem kell bejelentést tennie az állati eredetű melléktermék tulajdonosának (állattartónak) a kislétszámú állattartó telepeken keletkezett állati eredetű melléktermékekről, ha
- azt települési gyűjtőhelynek, nyilvántartott szállítónak vagy létesítménynek adta át, és az erről szóló bizonylatot legalább két évig megőrzi, vagy
- az engedélyezett jogszabályi kivételek valamelyikét alkalmazta az ott előírt nyilvántartás vezetése mellett.
Így például nem kell bejelentést tennie a háztáji gazdálkodás formájában kislétszámban állatot tartóknak, vagy kedvtelésből tartott állatok tartóinak, ha kedvencük maradványait kegyeleti temetőben vagy saját telken hantolták el, esetleg szolgáltató állatorvosuknak adták át.

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu, allatimellektermek@nebih.gov.hu

További információt a NÉBIH portálon talál.

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 17. §
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 19. § (1) bekezdés

NÉBIH