VESZPRÉM - Fás szárú növény közterületen történő kivágása

A közterületen található fás szárú növények védelme érdekében a fás szárú növények kivágásához fakivágási engedély szükséges. Az engedélyezésről – és a kivágott fa kötelező pótlásáról - a kivágandó fa elhelyezkedése szerint illetékes jegyző határozatban dönt.

Kulcsszavak: Fás szárú növény közterületen történő kivágása

A fakivágást kezdeményező bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Fakivágás engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje teljes eljárásban 60 nap.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

Fakivágási kérelem

A kérelem benyújtása kizárólag a jogszabályban meghatározott, kötelező adattartalmú nyomtatvány felhasználásával történhet.

(Nem szükséges kérelem benyújtása elhalt, erősen sérült, viharkárt szenvedett, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény hatálya alá tartozó fák esetében.)

A jegyző előtt folyó fakivágás engedélyezése iránti eljárás illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Közigazgatási Iroda, Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport

8200, Veszprém, Óváros tér 9/B.

A fakivágás engedélyeztetése iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Külterületen a közút tengelyétől számított tíz méter, belterületen a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

A saját tulajdonú ingatlanon történő fakivágásra a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 28/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

Papíralapon benyújtható nyomtatvány elérhetősége: Fakivágási kérelem nyomtatvány

Elektronikus úton a fenti kérelem e-papíron vagy elektronikus űrlapon küldhető meg.

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: E-Önkormányzati Portál

Veszprém Település