ÉRD - HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házasság megszűnt, és személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta.

Kulcsszavak: #anyakönyv, #kérelem, #házassági név,

Kizárólag az érintett személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

 Kérelmét kizárólag személyesen, személyazonosságának és állampolgárságának igazolását követően terjesztheti elő. Személyazonosságát az alábbi okmányokkal igazolhatja:

személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély.

Állampolgárságát az alábbi okmányokkal igazolhatja:

személyigazolvány, útlevél, honosítási okirat, állampolgársági bizonyítvány.

 Külföldi állampolgárság esetén vagy személyazonosság igazolásának hiányában, vagy érvénytelen személyazonosító okmányok esetén, a kérelem nem terjeszthető elő. Amennyiben a házasság nem szűnt meg, vagy korábban nem a kérelmezett formában viselte a nevét, vagy nem tudja okmánnyal igazolni, hogy korábban a kérelmezett formában viselte a házassági nevét a kérelem elutasításra kerül.

Teljes eljárásban 60 nap.

Személyigazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély és lakcímkártya, a házasság megszűnését igazoló okirat.

 

Az eljárás illeték- és díjmentes.

A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

A kérelmet az anyakönyvi szerv, Budapest Főváros Kormányhivatal Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztálya bírálja el országos hatáskörrel.

Fellebbezésnek helye nincs, közigazgatási per indítható.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település