Érd - Rendkívüli települési támogatás megállapítására pénzbeli támogatás

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére állapítható meg.

Kulcsszavak: pénzbeli, rendkivüli, támogatás

 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy,

akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem egyedül élő személy esetén a nyugdíjminimum 200%-át, egyéb esetben a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg.

(elhunyt személy eltemettetésének biztosítására), ha a családi jövedelemhatár a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg.

A rendkívüli települési támogatás az alábbi esetekben indokolt:

 • baleset, betörés esetén,
 • tartós, legalább két hónapot meghaladó betegség, vagy kórházi kezelés esetén,
 • nyugdíjba vonulást követő időszakra az ellátás folyósításáig,
 • munkanélkülivé válás miatt átmenetileg létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben,
 • elhunyt személy eltemettetésének biztosítására,
 • hozzátartozó elhalálozása esetén,
 • elemi kár elhárítása érdekében, vagy életveszélyessé vált ingatlan karbantartási munkálataihoz,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya érdekében, mely egy évben legfeljebb két alkalommal adható,
 • a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
 • a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások biztosításához,
 • a gyermek neveléséhez, gondozásához kapcsolódó kiadások biztosításához.

A támogatás iránti kérelmet a honlapról letöltött formanyomtatványon elektronikusan (e-Papír), postai úton vagy papíralapon személyesen beadható ügyfélfogadási időben az Érd MJV Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályán vagy az ügyfélszolgálaton.

 Az ügyintézési határidő - sommás eljárás esetén nyolc nap

                                        - teljes eljárásban való elbírálás esetén hatvan nap

 Fellebbezési határidő    - tizenöt nap                                    

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. § alapján.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § értelmében első fokon Érd Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Rendkívüli települési támogatás megállapítására pénzbeli támogatás - kérelem

Érd Település