VESZPRÉM - Településterv (településrendezési eszközök) módosítása

Kulcsszavak: településterv, településrendezési eszközök, módosítás, rendezési terv, RT, TRT

Bármely természetes vagy jogi személy, gazdálkodó szervezet.

Településterv módosítási igényét a polgármesterhez, vagy városi főépítészhez benyújtott kérelemben lehet kezdeményezni.

Természetes személy esetén:

- hétfő és szerdai napokon személyesen a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában

- postai úton (8210 Veszprém, Pf.: 1042)

- ügyfélkapun keresztül.

Nem természetes személy esetén:

- cégkapun keresztül (KRID: 203273755)

Veszprém Megyei jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A kérelmet, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a főépítész véleménye alapján megtárgyal és dönt a módosítás megindításáról.

Támogató vélemény esetén lehet elindítani a településterv módosításával, karbantartásával, vagy felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást az érvényes előírások figyelembe vételével.

A tervezés, lebonyolítás költségeit az érdekelt köteles viselni a végső döntés kimenetelétől függetlenül.

Rendezési terv módoítás kérelem

23/2017. (IX.28.) önkorm. rendelet a településkép védelméről

14/2013. (III.29.) önkorm. rendelet a közterületek használatáról

 314/2012 (IX.8) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 419/2021. (VII.15.) korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamit az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.

Veszprém Település