Budapest 23 Birtokvédelem

A jegyzőtől egy éven belül kérhető az eredeti birtokállapot helyreállítása vagy a zavarás megszüntetése annak, akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak.

Kulcsszavak: Soroksár, birtokvédelem, zavarás

A birtokvédelmi eljárásban jogosult és kötelezett bármely természetes személy és jogi személy lehet.

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat és képviselő eljárása esetén a meghatalmazást. A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. 

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti a birtokvédelmet.

A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül folytatja le, de tolmács kirendelése esetén harminc napon belül. 

Birtokvédelmi kérelem, a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok, képviselő eljárása esetén a meghatalmazás.

Az eljárás díj- és illetékmentes

Budapest 23. ker. Település