Rendkívüli haláleset kivizsgálására vonatkozó kérelem

A rendkívüli halállal kapcsolatos eljárás célja a halál okának és körülményeinek megállapítása, ideértve a halál rendkívüliségének vizsgálatát, valamint a bűncselekményre utaló adatok felmerülésének kizárását.

Kulcsszavak: haláleset, rendkívüli, öngyilkosság, bűncselekmény, nem természetes halál, baleset, fogvatartott, elhalálozás

A rendkívüli halálesethez kapcsolódó hatósági eljárásban az elsődleges ügyfél az elhunyt eltemettetéséért felelős személy, de ügyfél lehet azon közeli hozzátartozója is, aki ezt kéri.

A rendkívüli halálesettel kapcsolatos hatósági eljárás célja:

Az eljárás befejeződéséig az ügyfél csak azon iratokat tekintheti meg, amelyek megtekintését a hatóság engedélyezi. Ha az ügyben büntetőeljárás nem indult, akkor a hatóság az előzetes vizsgálatról vagy a boncolásról készült jegyzőkönyvet kizárólag az eljárás befejeződését követően adhatja át az ügyfél részére.

Ha az ügyben büntetőeljárás indult, akkor az ügyfél az eljárás befejeződését követően is csak azon iratokat tekintheti meg, amelyek a büntetőeljárás iratainak nem részei.

Az ügyfél csak a hatóság engedélyével vehet részt az eljárási cselekményeken.

Az ügyfél a holttestet a boncolást megelőzően a hatóság engedélyével tekintheti meg. A boncolást követően a holttest megtekintésének lehetőségét az ügyfél kérelmére – lehetőség szerint soron kívül – a hatóság köteles biztosítani.

A hatóság engedélyével a holttestet az ügyfélen kívüli más személy is megtekintheti.

Ha a hatóság az eljárás során bűncselekményre utaló adatot észlel, a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást megszünteti és értesíti a büntetőeljárás megindítására jogosult szervet. Ekkor a büntetőeljárás szabályai szerint igazságügyi orvosi boncolást kell elrendelni.

Ha a hatósági eljárás során merül fel olyan körülmény, amely alapján a rendkívüli halál törvényi feltételei nem állapíthatóak meg, a hatóság a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást megszünteti.

Rendkívüli halál esetében szemle során a hatóság halottvizsgálati szaktanácsadót vehet igénybe, ha a bizonyítási eszközök felkutatásához, megszerzéséhez, összegyűjtéséhez vagy rögzítéséhez különleges szakismeret szükséges, vagy a hatóság valamilyen – szakértőt nem igénylő – szakkérdésben felvilágosítást kér.

Külföldi állampolgár rendkívüli halála ügyében indult eljárásról haladéktalanul értesíteni kell az illetékes konzuli képviseletet.

Rendkívüli halál esetén a haláleset helye szerint illetékes rendőrkapitányság jár el.

Ha a rendkívüli halállal kapcsolatos hatósági eljárást a hatóság azért szünteti meg, mert bűncselekményre utaló adatok merültek fel, a hatóság ezen döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NISZ ZRT.