ÉRD - HÁZASSÁGI NÉVVISELÉSI FORMA MÓDOSÍTÁSA

A házassági névviselési forma módosítása - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott névviselési formák közül és szabályok szerint - személyesen kérelmezhető a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után az anyakönyvvezetőnél. Hiánytalan kérelem esetén az illetékes anyakönyvvezető gondoskodik a névmódosítás bejegyzéséről.

Kulcsszavak: #anyakönyv, #kérelem, #házassági név, #válás, házassági névmódosítás

Kizárólag az érintett személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

Kérelmét kizárólag személyesen, személyazonosságának igazolását követően terjesztheti elő. Személyazonosságát az alábbi okmányokkal igazolhatja:

- személyigazolvány,

- útlevél,

- vezetői engedély

Személyazonosság igazolásának hiányában, vagy érvénytelen személyazonosító okmányok esetén a kérelem nem terjeszthető elő.

Hiánytalan kérelem esetén azonnal, egyéb esetben 8 nap.

Személyigazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély és lakcímkártya, illet ha rendelkezésére áll házassági anyakönyvi kivonat.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására – amennyiben a házassági anyakönyvi bejegyzés adatait az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítették – bármely anyakönyvvezető, egyéb esetben a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető az illetékes.

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

Jogorvoslatnak helye nincs.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település