NAVA - Állami adóhatóság Alapokra vonatkozó adatszolgáltatásai a Magyar Államkincstár felé (bevallás, leltár)

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 134. § és a 138. § (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatások

Kulcsszavak: állami adóhatóság, bevallás, kötelezettség, befizetés, tartozás, adó, járulék, követelés, leltár, értékvesztés

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az állami adóhatóság adatokat szolgáltat alaponként havonta és évente a bevallásra kötelezettek bevallási adatairól, bevallási jogcímenkénti bontásban, havi bontásban a kötelezettségek és befizetések, visszafizetések összegéről, a költségvetési évben és a megelőző időszakban keletkezett tartozások és túlfizetések nyitó és záró állományáról, negyedévente a követelések értékvesztésének összegéről. Az előzőekben meghatározott adatokkal kitöltött táblázatot az Ávr. 134. §-ában és 138. §-ában meghatározott határidőig csatoltan megküldi a Kincstár részére.

a) a bevallás esedékességének hónapját követő hónap 15-éig
b) első négy hónapra vonatkozóan május 20-ig, azt követően havonta a tárgyhónapot követő hónap 15-éig
c) a költségvetési évet követő év május 5-éig
d) az első negyedévre vonatkozóan május 20-áig, a második, harmadik negyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a költségvetési évet követő év május 15-éig

Adatszolgáltatások (jogszabály szerinti adattartalommal)

Magyar Államkincstár

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

MÁK_AKF