VÁMTANÁCSADÓK ÉS VÁMÜGYNÖKÖK TOVÁBBKÉPZÉSE: TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KREDITPONT-MINŐSÍTÉSI KÉRELEM_PM-SZKF-283-TPKMK

Űrlap az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (Vtv.) 208. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő vámtanácsadók és vámügynökök kötelező szakmai továbbképzését szervező és lebonyolító továbbképző szervezetek számára.

A továbbképző szervezetek továbbképzési programjaik kreditpont-minősítését kérhetik a nyilvántartásba vételt végző szervezettől. A beadvány automatikusan továbbításra kerül a Pénzügyminisztérium (nyilvántartásba vételt végző szervezet) hivatali kapujába.

 

Kulcsszavak: VÁMTANÁCSADÓK ÉS VÁMÜGYNÖKÖK TOVÁBBKÉPZÉSE: TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KREDITPONT-MINŐSÍTÉSI KÉRELEM

A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló miniszteri rendelet szerinti képző szervek, valamint a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint akkreditált továbbképző szervezetek.

Az űrlap meghatalmazott útján történő benyújtására van lehetőség, a szervezet felelős vezetőjének aláírt meghatalmazása az űrlaphoz csatolandó.

Elektronikus úton kérelmet kell benyújtani a nyilvántartásba vételt végző szervezet felé, a benyújtandó dokumentumok csatolása mellett.

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése c) pontja szerint.

A 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése szerint a kreditpont-minősítési eljárás díja 7 000 Ft, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni.

Pénzügyminisztérium (nyilvántartásba vételt végző szervezet)

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/vamtanacsadok-es-vamugynokok

 

 

PM-MMF