SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Szociális szállás biztosítása

Szociális szállás biztosítása

Kulcsszavak: szociális, szállás, Szombathely

Elsősorban azon önkormányzati bérlakásban lakó lakáshasználó, akiknek a bérleti jogviszonya a felmondást vagy a megszűnést követő 12 hónapon belül nem került visszaállításra, és a lakáshasználó lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal rendelkezik.

Önkormányzati bérlakásban lakó és alacsony jövedelmük miatt a bérlakás fenntartására nem képes, így lakhatásukban veszélyeztetett személyek részére szociális helyzet alapján biztosított, szociális szolgáltatásokkal összekapcsolt átmeneti lakhatási forma. Félkomfortosnál magasabb komfortfokozatú lakás nem minősíthető szociális szállásnak.

Ügyfél által írt kérelem.
Igazolás a lakbérhátralék, közüzemi díj hátralékok összegéről.

Az eljárás költség-és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

A 36/2010. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet  a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról.

Szombathely Település