Budapest 23 Adóigazolás

Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-a alapján hatósági igazolást állít ki.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Kulcsszavak: Soroksár, adóigazolás

Az ügyfélnek adóigazolás kiállítására vonatkozó kérelmet kell benyújtania.

Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.

Az ügyintézési határidő 6 nap.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

https://www.soroksar.hu/ugyintezes/adougyek/letoltheto-nyomtatvanyok

Budapest 23. ker. Település