KAPOSVÁR - Anyakönyvi okiratok kiállítása

Az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonatot kell kiállítani, mely közhitelesen tanúsítja a kiállítás időpontjában az anyakönyvi eseményhez kapcsolódóan az anyakönyvben szereplő adatokat. Ha az ügyfél az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kéri, az anyakönyvvezető anyakönyvi hatósági bizonyítványt állít ki.

Kulcsszavak: anyakönyvi okirat, anyakönyvi kivonat, anyakönyvi esemény, anyakönyvben szereplő adatok, anyakönyvi hatósági bizonyítvány

Az ügyfél vagy annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazott.

A kérelem személyesen, vagy elektronikusan nyújtható be.

A kérelem beérkezésétől, illetve az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéstől számított 8 napon belül kell kiállítani az anyakönyvi okiratot és a személyesen megjelent kérelmezőnek/meghatalmazottnak átadni, vagy a kérelmezőnek elküldeni.

Az E-önkormányzat Portál felületéről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megjelölését követően az Anyakönyvi ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban.

iForm Nyomtatvány megnevezése

 Ágazat

Ügytípus

Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

 Anyakönyvi ügyek

Kivonat

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Esetlegesen csatolandó dokumentum: meghatalmazott által történő ügyintézéskor a meghatalmazás benyújtása.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetője (szervezeti egység: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Igazgatási Iroda).

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kaposvár Település