Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala – KÖZTERÜLET HASZNÁLAT- TAXIÁLLOMÁS HASZNÁLATI IGÉNYBEVÉTELE

Személyszállítóknak és teherfuvarozóknak (Szombathely városra érvényes taxi engedéllyel rendelkezőknek) taxiállomás használati szerződést kell kötni.

A taxiállomás használati díj befizetését igazoló dokumentumot, illetve a taxiállomás használati szerződést a taxi engedéllyel rendelkező használó, köteles gépjárművében tartani tevékenysége folytatása során.

Kulcsszavak: KÖZTERÜLET HASZNÁLAT- TAXIÁLLOMÁS HASZNÁLATI IGÉNYBEVÉTELE

A taxi állomás használati szerződés a vállalkozások számára abban az esetben adható ki, ha a jogszabály meghatározott személyi, szakmai és közlekedési feltételeknek megfelel.

Gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet, valamint egyéni vállalkozó a kérelmét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése értelmében a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Városüzemeltetési Osztály részére kizárólag elektronikus módon terjesztheti elő.

A kérelmet a közterület-használat tervezett megkezdése előtt be kell benyújtani.

Kérelem

A közterület használatért fizetendő díjak mértékét a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31) önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza, 7600 Ft/gk/év.

Személyszállítók és teherfuvarozók éves taxiállomás használati díja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár előző évre vonatkozó adatlapja alapján - a táppénzes időszakkal megegyező időtartam (minden befejezett 30 nap) taxiállomás használati díjával - kompenzálható. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatlapjának hiányában a kórházi zárójelentés és háziorvosi igazolás bemutatásával, a 30 napot meghaladó munkaképtelenség esetén a taxiállomás használati díj időarányos része a következő évi díjból történő levonással kompenzálható.

A közterület használattal kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.

A közterület-használat tárgyában hozott döntések ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűléséhez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni.

A közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

Szombathely Település